Boek
Nederlands

Migraine is geen hoofdpijn

Hans Carpay (auteur)

Migraine is geen hoofdpijn

Hans Carpay (auteur)
Onderzoek naar de genetische ziekte van het brein: de misverstanden, de complexiteit en de diverse behandelmethoden.
Onderwerp
Migraine
Titel
Migraine is geen hoofdpijn
Auteur
Hans Carpay
Taal
Nederlands
Uitgever
Leiden: Uitgeverij Brooklyn, © 2020
112 p.
ISBN
9789492754240 (paperback)

Besprekingen

De auteur is als neuroloog verbonden aan het Tergooi ziekenhuis in Hilversum en Blaricum. Hij houdt zich al dertig jaar bezig met migraine, ziet tientallen patiënten per week en doet wetenschappelijk onderzoek naar migraine. Hij is tot de conclusie gekomen dat deze erfelijke ziekte zeer complex is en dat voor de diagnostiek en behandeling een ervaren neuroloog noodzakelijk is. In het boek wil hij een aantal misverstanden rond de ziekte aan de orde stellen maar vooral de complexheid van de ziekte aan de orde stellen en dus ook de diversiteit in aanpak propageren. Na een uitleg over wat migraine is komen zaken aan de orde als: de aanvallen, het verschil tussen mannen en vrouwen, leeftijd en migraine, en het wetenschappelijk onderzoek bij migraine. Uitgebreid wordt stilgestaan bij migrainegeneesmiddelen en bij welke typen van migraine deze werken. De auteur heeft gekozen voor een boek zonder literatuurverwijzingen en een taalgebruik waarbij het boek voor een groot publiek toegankelijk is.